Instituti

PPF ima osam istraživačkih instituta!

Vijesti

Istraživačke aktuelnosti i dešavanja na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu:
Sve vijesti
Instituta
Projekata
Publikacija

Kontakt

...i javit ćemo Vam se brzo!
Adresa:
Zmaja od Bosne 8 Sarajevo, BiH
Kontakt
E-mail: info@ppf.unsa.ba Phone: +387 33 225 727