S ponosom predstavljamo novu web-prezentaciju istraživačkih instituta Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.