Menu Close

Institut za ekonomiku poljoprivrede i prehrambene industrije

Institut za ekonomiku poljoprivrede i prehrambene industrije u sklopu svog djelovanja radi na transferu i aplikaciji znanja i informacija, kreiranju inovativnih rješenja, a sa ciljem poticanja i jačanja saradnje svih aktera društva, te unapređenja poljoprivrede i prehrambene industrije kao temelja za stabilno i održivo bosansko-hercegovačko društvo.

Kako bi ispunili navedeno, Institut radi u oblastima kao što su: kreiranje i implementacija javnih politika, tranzicija društva i europske integracije, međunarodna trgovina, institucionalna ekonomija, tržište i marketing poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, upravljanje u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, upravljanje velikim i malim farmama, kalkulacije u poljoprivredi i prehrambenoj industriji, investicije, upravljanje projektima, upravljanje kvalitetom i ruralnim razvojem i sl. Pored navedenog, Institut radi na uspostavi internacionalno kompatibilnog sistema cjeloživotnog obrazovanja (svi nivoi) u oblasti ekonomike agroindustrije za sve zainteresirane skupine bh. društva, te radi na izgradnji društvenih, sarađivačkih mreža, kreiranju, implementaciji i ocjeni razvojnih projekata i programa koji treba da doprinesu napretku kako poljoprivrednog i prehrambenog sektora, tako i ruralnih zajednica i cjelokupne bh. privrede.