Menu Close

Institut za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Institut za tehnologiju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta jedan je od vodećih naučnoistraživačkih instituta iz oblasti proizvodnje, distribucije i kontrole hrane  kao i diseminacije znanja na Univerzitetu Sarajevo i Bosni i Hercegovini. Istraživačka i poslovna strategija Instituta je u saglasnosti sa univerzitetskom, nacionalnom i internacionalnom  strategijom sa fokusom na educiranju kadrova, te istraživanjima i razvoju iz oblasti poljoprivrede i prehrambenih tehnologija. Glavne smjernice ove strategije obuhvataju unapređenje znanja  i vještina u održivom upravljanju proizvodnje hrane, iskorištavanju bioloških potencijala kao i razvoju novih tehnologija i proizvoda u lancu hrane.

Vizija i misija

Vizija Instituta je da bude centar izvrsnosti i jedan od lidera naučnotehnološkog razvoja i inovacija u lancu hrane u Bosni i Hercegovini. Njegova misija je postizanje zapaženih naučnoistraživačkih rezultata na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihova primjena u cilju povećanja konkurentnosti kroz unaprjeđenje proizvodnje bezbjedne i nutritivno obogaćene hrane koja doprinosi kvalitetnijem življenju modernog doba.

Transfer znanja i tehnologije

Saradnja sa privredom je važan segment aktivnosti Instituta i most između naučno-stručnih istraživanja i njihove primjene u praksi. Ovaj proces realizuje se putem transfera znanja kroz konferencije, kongrese, seminare i radionice, kao i putem transfera tehnologija kroz projekte, konsalting, projektovanje, studije izvodljivosti, elaborate, obuku i sl. Zbog svega navedenog može se vidjeti da je Institut mjesto gde se susreću nauka i privreda.

Obrazovanje, informisanje i obučavanje

Diseminaciju naučnih i stručnih znanja iz oblasti hrane i prehrambenih tehnologija Institut obavlja putem organizovanja kongresa, seminara, radionica za proizvođače, izdavačke djelatnosti, teorijskom i praktičnom nastavom kako studenata tako i ostalih zainteresiranih subjekata, gostovanjima u medijima i raznim drugim oblicima popularizacije nauke i struke.