Menu Close

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo jedan je od najstarijih instituta na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu u Sarajevu. Osnovna djelatnost Instituta je obrazovni i naučno-istraživački rad u oblasti biotehničkih nauka u okviru naučnih disciplina voćarstva, vinogradarstva, oplemenjivanja biljaka, floristike i pejsažnog projektovanja,

Institut za voćarstvo i vinogradarstvo ima široko područje istraživanja: proučava savremene tehnologije koje omogućavaju ekonomsku proizvodnju zdrave hrane u voćarstvu, vinogradarstvu, hortikulturi. Istovremeno, obuhvata i uređenje poljoprivrednih površina koje su direktno povezane s ovim  proizvodnjama i zaštitom životne sredine.

Istraživački rad, terenske i laboratorijske vježbe, kao i praktična nastava odvijaju se i na eksperimentalnom polju Fakulteta.

Institut pruža obuke sa ciljem prenosa savremenih znanja i vještina u poljoprivrednu industriju i praksu, poštujući potrebe i zahtjeve poljoprivrednog sektora koji se bave proizvodnjom voća, grožđa i ukrasnih biljaka, kao i uvoza, izvoza i distribucije ovih proizvoda.

Institut učestvuje u provedbi sva tri ciklusa obrazovanja studenata prema Bolonjskim principima. Navedeni obrazovni rad je uspješno povezan i nadopunjen fundamentalnim i primijenjenim istraživačkim radom.