Menu Close

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda

Institut za zaštitu bilja i prehrambenih proizvoda bavi se naučnim istraživanjem i stručnim obrazovanjem iz oblasti poljoprivrede i prehrambene tehnologije.

Obuhvata naučne discipline poput mikrobiologije, fitopatologije, entomologije, herbologije i  fitofarmacije, a koje se  objedinjuju u stručnom djelovanju Instituta sa svrhom pronalaska inovativnih i aplikativnih rješenja u cilju zaštite poljoprivrednih kultura i pružanja podrške poljoprivrednim proizvođačima.

Na Institutu se izučavaju različiti mikroorganizmi, etiologija i epidemiologija biljnih oboljenja, pojava i rasprostranjenost štetnih insekata, grinja i ostalih štetnika te korova kao nepoželjnih biljaka na poljoprivrednim površinama. Uz ispitivanja fizičko-hemijskih i bioloških osobina fitofarmaceutskih sredstava vrši se i ispitivanje rezistentnosti fitopatogenih, štetnih organizama i korova na ista. Pored navedenog, posljednih nekoliko godina intenzivno se radi na uvođenju ICT tehnologija u poljoprivredni sektor sa ciljem jačanja razvoja integralne zaštite biljaka u Bosni i Hercegovini i zaštite životne sredine. U segmentu zaštite životne sredine, Institut provodi istraživanja iz oblasti bioredmedijacije zemljišta i izolacije i neutralisanja patogenih mikroorganizama u zemljištu i vodi.

Pored naučno-istraživačkog rada, Institut radi na internacionalizaciji i harmonizaciji nastavnih planova i programa u oblasti fitomedicine, kao i razvoju sistema cjeloživotnog učenja, što je posebno vidljivo kroz implementaciju TEMPUS, LifeADA, HarISA i ERASMUS+ projekta.